Odborné organizační poradenství

Poskytujeme odborné organizační poradenství v potravinářství, krmivářství a výrobě obalových materiálů ve styku s potravinami a pokrmy.