Jednatelé společnosti

MVDr. Josef Vojtěch je v oblasti HACCP certifikován Evropskou organizací pro jakost podle normy ČSN EN 45013 manažerem HACCP a auditorem HACCP. Je auditorem HACCP Certline Brno a ČSJ Praha, je rovněž auditorem QMS. Je dlouholetým pracovníkem v oblasti hygieny veřejného stravování a výroby potravin. Je odborníkem na problematiku výroby potravin živočišného původu a dlouholetým pracovníkem veterinární služby. Dr. Vojtěch je spolumajitelem, jednatelem a jedním ze zakladatelů společnosti.

MVDr. Petra Vasilová je v oblasti HACCP certifikována Evropskou organizací pro jakost podle normy ČSN EN 45013 manažerem HACCP. Je interním auditorem systémů kvality a bezpečnosti potravin dle BRC / IFS /FSSC 22000. Je spolumajitelkou a jednatelkou firmy s třináctiletou praxí v oboru i u společnosti.

Další odborní pracovníci

Ing. Mgr. Zdeněk Pavlík, Ph.D. je odborníkem v oblasti zpracování masa. Je spoluautorem řady odborných i vědeckých publikací v oboru hygieny a technologie potravin. Tuto problematiku několik let přednášel na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně. Je interním auditorem systémů kvality a bezpečnosti potravin dle BRC / IFS /FSSC 22000.

Další odborní zaměstnanci a externí pracovníci podílející se na našich projektech jsou z řad výzkumných pracovišť v oblasti hygieny výživy a bezpečnosti potravin v České republice a v zahraničí.