Odborní pracovníci společnosti

MVDr. Petra Vasilová je v oblasti HACCP certifikována Českou společností pro jakost podle normy ČSN EN
45013 Manažerem HACCP a Auditorem bezpečnosti potravin (A-BP). Je interní auditorkou systémů kvality a
bezpečnosti potravin dle norem BRC / IFS /FSSC 22000. Je majitelkou a jednatelkou firmy s dvacetiletou praxí v
oboru i u společnosti.

Ing. Mgr. Zdeněk Pavlík, Ph.D. je v oblasti HACCP certifikován Českou společností pro jakost podle normy ČSN
EN 45013 Manažerem HACCP. Je odborníkem v oblasti zpracování masa. Je spoluautorem řady odborných i
vědeckých publikací v oboru hygieny a technologie potravin. Tuto problematiku několik let přednášel studentům
na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně. Je interním auditorem systémů kvality a bezpečnosti potravin
dle norem BRC / IFS /FSSC 22000.

Další zaměstnanci společnosti a externí pracovníci podílející se na našich projektech jsou vysoce kvalifikovaní
pracovníci z řad vícero oborových pracovišť v oblasti hygieny výživy a bezpečnosti potravin v České republice a v
zahraničí.