Kritické kontrolní body, HACCP

Náš způsob zpracování HACCP je vhodný jak pro velké potravinářské podniky, tak i malé výrobce, kteří zaměstnávají pouze několik pracovníků. Systém zpracování je rovněž vhodný pro HACCP společného stravování i prodej a přidruženou výrobu potravin na úrovni maloobchodu

Při zpracování HACCP vycházíme z dlouholetých praktických zkušeností pracovníků a konzultantů firmy Experta Partner, s.r.o., v řídících funkcích v potravinářském průmyslu, ve státních orgánech, při výuce na vysokých školách, zahraničních stážích a z teoretických znalostí v oblasti organizace a řízení, hygieny potravin, ekonomiky a informatiky.

Systémy HACCP jsou v naší organizaci zpracovávány dvojfázově. Po provedení vlastních prací u klienta a vytvoření příručky gestorem projektu je práce oponována nezávislým odborníkem v rámci naší firmy a předmětného oboru výroby. Tímto způsobem se minimalizuje možnost chyb v HACCP.

Naše firma zajišťuje zavedení HACCP do praxe vždy formou analýzy nebezpečí ve výrobě, konzultací na místě a provedení školení zainteresovaných osob při implementaci. Chceme, aby každý HACCP, který byl pracovníky a externisty naší firmy vytvořen, působil jako funkční příručka v praxi a aby přinášel našim klientům úspory času, personálu i investic.

Experta Partner, s.r.o. na základě vašeho požadavku provede kalkulaci na vámi požadované práce a připraví konkrétní cenovou nabídku. V případě uzavření smlouvy bude určen gestor projektu, který bude odpovídat za prováděné práce a bude našemu klientovi po celou dobu přípravy, tvorby a zavádění k dispozici jako odborný konzultant.