Poradenská činnost

Nabízíme poradenské služby v následujících oblastech bezpečnosti a kvality potravinářských provozů:

 • organizace potravinářské výroby, osobní hygieny personálu, provozní hygieny a sanitace ve výrobě
 • tvorba systému kritických bodů (HACCP), vyšších systému bezpečnosti a kvality (IFS, BRC, ISO 9001, FSSC22000, aj.)
 • tvorba a vývoj technologických postupů, specifikací a receptur
 • tvorba a posuzování etiket, výpočet a zpracování výživových hodnot potravin
 • tvorba sanitačních a provozních řádů, podnikových norem a ostatních norem systémů bezpečnosti a kvality potravin
 • řešení problémů v oblasti hygienického zabezpečení výroby potravin, prodeje potravin a veřejného stravování
 • školení pracovníků v oblasti HACCP a tzv. hygienického minima (znalosti legislativy, základů mikrobiologie potravin a epidemiologie, analýzy nebezpečí a ohodnocení rizik v provoze
 • školení interních auditorů systémů IFS, BRC, ISO 9001, FSSC 22000, školení personálu v těchto normách
 • trvalé sledování české a evropské legislativy, zasílání aktuálních novinek
 • posuzování projektových dokumentací provozů, dispozičních řešení provozoven, atd.
 • konzultace k zabezpečení bezpečnosti potravin ve výrobě, opatření v případě jejího narušení, včetně opatření při stahování z trhu apod.
 • jednání se státními orgány v zájmu klienta, účast ve správních řízeních
 • nezávislý audit vašeho systému HACCP, interní audit HACCP, audit za třetí stranu
 • tvorba systému HACCP ve výrobě krmiv a medikovaných krmiv
 • vytváření systémů jakosti ISO 22000, ISO 9001, FSSC 22000
 • příprava na cerifikaci IFS, BRC, FSSC 22000, TESCO standard a dalších norem nadnárodních řetězců

Veškerou konzultační činnost provádíme komplexně jako tzv. paušální poradenství, nebo dle požadavků klienta projektově, jednorázově.

Pro některé naše dlouholeté klienty zajišťujeme komplexní servis výše uvedených činností, od tvorby HACPP a podnikových norem, zastupování u státních dozorových orgánů (SZPI, SVS, KHS), až po validaci jejich systému bezpečnosti a kvality při výrobě a distribuci potravin.