HACCP a ostatní systémy bezpečnosti a kvality potravin

Náš způsob zpracování HACCP je vhodný jak pro velké potravinářské podniky, tak i malé výrobce, kteří zaměstnávají pouze několik pracovníků. Systém zpracování je rovněž vhodný pro HACCP společného stravování i prodej a přidruženou výrobu potravin na úrovni maloobchodu

Naše firma zajišťuje zavedení HACCP do praxe vždy formou analýzy nebezpečí ve výrobě, konzultací na místě a provedení školení zainteresovaných osob při implementaci. Chceme, aby každý HACCP, který byl pracovníky a externisty naší firmy vytvořen, působil jako funkční příručka v praxi a aby přinášel našim klientům úspory času, personálu i investic.

Kromě kompletního zavedení systému bezpečnosti (HACCP) při výrobě potravin můžeme našim klientům nabídnout i zavedení kombinovaných systémů bezpečnosti a kvality, jako je IFS (International Food Standard), BRC (British Retail Consortium Global Standards), FSSC 22000 (Food Safety System Certification) nebo ISO 22000. Vaší organizaci na požadovanou normu připravíme a nabídneme Vám vhodné certifikační organizace pro finální certifikaci vámi vybraného systému. Můžeme se také jako poradní experti účastnit samotného certifikačního auditu a být Vám při této zkoušce nápomocni. V průběhu držení certifikátu Vám můžeme provádět nezávislé audity systému a pravidelnou přípravu na recertifikační audity dle vašich potřeb.