Školení a trénink personálu

Školíme pracovníky personálu v oblasti tzv. hygienického minima v souladu s platnou legislativou

Provádíme tématická školení v oblasti bezpečnosti a kvality potravin dle potřeb klienta. Ty obvykle zahrnují orientaci v oborové legislativě, mikrobiologii potravin a epidemiologii onemocnění z potravin, analýzu nebezpečí a klasifikaci rizik v potravinářské výrobě, tvorbu systému kritických bodů a jejich provozování, příp. jiné oblasti dle požadavků klienta

Provádíme rovněž školení vnitřních auditorů HACCP, ISO 9001, ISO 22000, BRC, IFS a FSSC 22000 i dalších systémů.

Provádíme tématická školení k aktuálním změnám v oblasti značení balených i nebalených potravin, dle nové legislativy a změn platných od konce roku 2014 a počátku 2015.

Školení provádíme na míru pro jednotlivé výrobní organizace dle její výrobní činnosti, nejčastěji v místě výroby, v sídle klienta. Využíváme projektovou zobrazovací techniku, zařazujeme nejnovější poznatky v oblasti a využíváme konkrétních příkladů z provozu na základě fotodokumentace pořízené ve výrobě našeho klienta.

Naši odborníci jsou oslovování i metodiky státních dozorových orgánů za účelem provedení tématických školení pro inspektory státní správy.