Tvorba a zavedení HACCP, interní audity

V souladu s požadavky Codex Alimentarius na zavedení systému HACCP provedeme všechny kroky důležité pro tvorbu a zavedení systému ve vaší výrobě:

 • Sestavení týmu HACCP
 • Popis produktu
 • Identifikace očekávaného použití
 • Sestrojení výrobního diagramu
 • Odsouhlasení výrobního diagramu za provozu na místě výroby
 • Analýza nebezpečí ve výrobě
 • Určení kritických kontrolních bodů
 • Stanovení kritických mezí pro každý kritický kontrolní bod (CCP)
 • Stanovení postupů sledování na všech CCP
 • Stanovení nápravných opatření
 • Stanovení ověřovacích postupů
 • Zavedení dokumentace a provádění záznamů

Proč si myslíme, že může být pro vaši organizaci přínosem svěřit vytvoření systému HACCP, jeho zavedení do výroby, provozování a údržbu právě nám:

 • systémy HACCP vytváříme nepřetržitě od roku 1997, kdy byly uzákoněny jako povinné v potravinářské výrobě ČR
 • pokrýváme celé spektrum odvětví od pěstitelů a distributorů ovoce a zeleniny a chovatelů hospodářských zvířat se složkou živočišné výroby, přes potravinářské výroby všech druhů potravin až po uvádění potravin na trh v podobě maloobchodního prodeje, prodeje v nadnárodních řetězcích i formou stravovacích služeb všeho druhu
 • pracujeme u klienta – nevytváříme systémy od počítače z tepla kanceláře, řešíme projekty přímo ve výrobách, na provoze
 • individuální přístup je pro nás rozhodující a nejvíce se podílí na funkčnosti zavedeného systému
 • na každém stupni naší práce zachováváme ke klientovi loajalitu, mlčenlivost a diskrétnost informací navenek i v rámci organizačních složek klienta
 • po ukončení projektů zůstáváme našim klientům k dispozici, všem jsme ochotni nabídnout trvalé poradenství a spolupráci
 • trvale vzděláváme naše pracovníky a personálně se certifikujeme dle aktuálních potřeb odvětví