Poradenství v oblasti schválení provozu a hygieny výstavby

Pomůžeme vám vyřešit hygienické problémy při projektování staveb, úpravě provozoven, rozšiřování výroby, včetně vyřízení na příslušném státním orgánu, v souladu se Zákonem č. 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v souladu se Zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně některých souvisejícíh předpisů, s Nařízeními 852/2004 o hygieně potravin, 853/2004 o hygieně potravin živočišného původu a další platnou legislativou.

Posouzením projektové dokumentace potravinářských výrob, restaurací nebo prodejen ušetříte náklady při jejich provozování, případně jejich výstavbě a rekonstrukci. Pracovníci naší firmy a její konzultanti vám provedou samotný návrh projektu z hlediska potravinářských norem, případně oponenturu Vašeho záměru v souladu s platnými předpisy.