Provozní a sanitační řády

Zpracujeme vám sanitační a provozní řády, které jsou nezbytnou součástí vaší činnosti. Při jejich tvorbě přistupujeme ke každému klientovi individuálně dle jeho požadavků.

Součástí je vždy audit provozovny, cílený na zjištění skutečného stavu v konkrétní potravinářské výrobě a zjištění neshod oproti správné výrobní a hygienické praxi a platné legislativě ČR a EU.