Společné stravování, restaurace, závodní jídelny aj.

Zajistíme vám zpracování HACCP v souladu se Zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o některých souvisejících zákonů. Zpracujeme vám sanitační a provozní řády. Proškolíme personál a zavedeme systém do praxe.

Pomůžeme Vám se zavedením značení alergenů v pokrmech dle požadavků evropského nařízení a zákona o potravinách. Přečtěte si, kdo jsou již našimi klienty.

Naše systémy HACCP vytváříme na základě konkrétní analýzy nebezpečí provedené ve stravovacím provoze. Nerozesíláme neadresní šablony a schémata, řešíme konkrétní problémy jednotlivých restaurací, kuchyní a provozoven. Naše řešení jsou vhodná pro velké i malé provozovny, zvyšují bezpečnost a kvalitu vyráběných produktů, napomáhají trvalému zlepšování provozoven a výrobců