Teploměry a ostatní měřicí přístroje

Nabízíme přehled základních přístrojů, které můžete použít ke splnění povinností vyplývajících ze současných předpisů vztahujících se k výrobě potravin. Přístroje lze upravit dle konkrétních podmínek odběratele tak, aby co nejlépe splňovaly jeho požadavky. V případě požadavku přesahujícím oblast této nabídky můžeme nabídnout další teploměry od nejednodušších pro umístění v chladicích a mrazicích zařízeních a pecích až po náročnější přístroje.

Registrační teploměry – data loggery pro záznam teploty

teplomer - větší foto Teploměr S0110 s USB adaptérem a magnetem Teploměry – data loggery jsou určeny k záznamu teploty, případně v kombinaci se signálem o stavu kontaktu. Záznam je prováděn do energeticky nezávislé elektronické paměti. Údaje lze kdykoli přenést do osobního počítače přes rozhraní USB, RS232, Ethernet nebo GSM modem pro další zpracování.

Hlavní oblasti použití teploměrů:

 • přeprava a skladování potravin (registrační teploměry splňují požadavky ČSN EN 12830 pro přepravu a skladování zchlazených a zmrazených potravin).
 • potravinářský a pivovarnický průmysl (HACCP)
 • přeprava, skladování a výroba léčiv
 • transfůzní stanice, lékárny
 • kontrola vytápění, ventilace, chlazení
 • technologické provozy, sklady surovin, materiálu, zboží
 • muzea, galerie, archivy, knihovny
 • chov zvířat, pěstování rostlin
 • energetický management budov
 • výzkum a vývoj
 • laboratoře (GLP)

Přednosti nejnovější generace teploměrů:

 • v ceně je kalibrační list od výrobce
 • rychlý přenos dat do PC (zcela zaplněná paměť 32000 teplot za cca 30s)
 • variabilita připojení k počítači – RS232, USB, Ethernet, GSM modem
 • možnost trvalého připojení k počítači, data lze stahovat i během záznamu
 • velký dvouřádkový displej se speciálními znaky, vypínatelný
 • volitelně lze zobrazovat i minimální a maximální naměřené teploty (nulování min/max teplot z PC nebo magnetem)
 • každému kanálu lze nastavit teplotní alarm se 2 mezemi, který je indikován na displeji nebo svítivkou
 • lze zvolit 2 režimy alarmu: průběžný nebo s pamětí (zjištěný alarm je indikován trvale až do jeho vynulování)
 • robustní vodotěsné pouzdro, snadná montáž s možností uzamčení
 • nízký odběr, životnost baterie až 7 let, snadná vyměnitelnost baterie
 • indikace zbývající životnosti baterie
 • standardní čidlo teploty je Pt1000/3850ppm, lze přepnout na externí sondy Ni1000/6180ppm v rozsahu -50 až +150°C
 • měření teploty lze kombinovat se záznamem stavu kontaktu (např. otevření/zavření dveří) – typ S0841
 • teploměr lze zapínat/vypínat: on-line z připojeného PC, dodaným magnetem, typ S0841 změnou stavu na binárních vstupech. Automatický start loggeru lze z PC nastavit na měsíc dopředu (zadáním data a času)
 • lze také nastavit režim, kdy záznam běží pouze, je-li měřená teplota mimo nastavené meze alarmu
 • každý teploměr lze označit textem s popisem – maximálně 32 znaků
 • každému kanálu lze přiřadit text s popisem – maximálně 16 znaků
 • ochrana heslem před neoprávněným zásahem do nastavení teploměru
SPOLEČNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE TEPLOMĚRŮ
Rozsah provozních teplot teploměrů R0xxx bez displeje: -30 až +80°C, -40 až +80°C logger R0110
Rozsah provozních teplot teploměrů S0xxx s displejem: -30 až +70°C
Přesnost měření teploty vnitřním čidlem: ±0.4°C (neplatí pro ekonomický logger R0110E)
Přesnost vstupu teploty Pt1000/3850ppm (bez sond): ±0.2°C od -50 do +100°C ±0.2% změřené hodnoty od +100 do +260°C ±0.4% změřené hodnoty od -90 do -50°C
Rozlišení údaje o teplotě: 0.1°C
Hodiny reálného času: rok, přestupný rok, měsíc, den, hodina, minuta, sekunda
Interval záznamu: nastavitelný od 10s do 24hod
Obnovení displeje a stavu alarmů: každých 10 s
Celková kapacita paměti: 32000 hodnot teploty (v necyklickém záznamu)
Volby typu záznamu: necyklický – po zaplnění paměti se záznam zastaví cyklický – po zaplnění se nejstarší hodnoty nahrazují novými
Rozměry bez konektorů: loggery s displejem 93x64x29mm loggery bez displeje 93x64x26mm
Napájení: Lithiová baterie 3,6V, rozměr AA
Typická životnost baterie při provozu v teplotách -5 až +35°C: (při častém provozu mimo tento rozsah je životnost až o 25% nižší) 7 let R01xx 6 let S01xx 5 let S0141 a S0841
Životnost baterie v trvalém on-line režimu s intervalem 1 minuta: snížena o 1/3 oproti výše uvedeným hodnotám
Životnost baterie v trvalém on-line režimu s intervalem 10 sekund: 1 rok
Krytí: IP67 – chráněno před vlivy dočasného ponoření do vody
Záruka: 2 roky
TEPLOMĚRY – LOGGERY S DISPLEJEM
Typ teploměru Měřené signály Rozsah měření
S0110 – jednokanálový teploměr s vnitřním čidlem 1xT -30 až +70°C 3180,-
S0111 – jednokanálový teploměr pro záznam teploty z jedné externí sondy 1xT -90 až +260°C 3480,-
S0121 – dvoukanálový teploměr pro záznam teplot ze dvou externích sond, včetně rozdílu teplot mezi kanály 2xT -90 až +260°C 3980,-
S0122 – dvoukanálový teploměr pro záznam teplot z vnitřního čidla a externí sondy včetně rozdílu teplot mezi kanály 2xT vnitřní -30 až +70°C externí -90 až +260°C 3980,-
S0141 – čtyřkanálový teploměr pro záznam teplot ze čtyř externích sond, včetně alarmů. Teploměr má certifikát schválení typu dle ČSN EN 12830 pro přepravu a skladování chlazených a zmrazených potravin. Více informací o režimu teploměrů – stanovených měřidel. 4xT -90 až +260°C 5980,-
S0841 – dvoukanálový teploměr pro záznam teplot ze dvou externích sond, vč.rozdílu teplot mezi kanály. Navíc vstupy pro připojení dalších dvou binárních signálů z kontaktu 2xT + 2xbinár. -90 až +260°C 5980,-
TEPLOMĚRY – LOGGERY BEZ DISPLEJE
Typ teploměru měřené signály Rozsah měření
R0110 – jednokanálový teploměr s vnitřním čidlem. Teploměr má certifikát schválení typu dle ČSN EN 12830 pro přepravu a skladování chlazených a zmrazených potravin. Více informací o režimu teploměrů – stanovených měřidel. 1xT -40 až +80°C 2980,-
R0110E – ekonomický teploměr s vnitřním čidlem, s přesností měření: ±0.6°C od -30 do +30°C a ±0.8°C od +30 do +70°C. Teploměr má certifikát schválení typu dle ČSN EN 12830 pro přepravu a skladování chlazených a zmrazených potravin. Více informací o režimu teploměrů – stanovených měřidel. 1xT -30 až +70°C 2490,-
R0121 – dvoukanálový teploměr pro záznam teplot ze dvou externích sond, včetně rozdílu teplot mezi kanály 2xT -90 až +260°C 3880,-

Teploměry jsou dodávány bez externích teplotních sond. Sondy s čidlem Pt1000 lze objednat.

Příslušenství k teploměrům

V ceně teploměru je zahrnut kalibrační list od výrobce a baterie. Další příslušenství je nutno objednat zvlášť. Pro základní použití je potřeba dokoupit minimálně COM adaptér nebo USB adaptér pro komunikaci s počítačem, případně start/stop magnet, pokud je potřeba ovládat záznam jinak než přímo z počítače. Pro data logger S0841 je nutno objednat konektory pro připojení vstupních binárních signálů. Kdykoli lze volně stáhnout bezplatný Windows program pro teploměr. Program umožňuje ovládání všech funkcí teploměru a prohlížení a tisk záznamu ve formě tabulek a grafů. Naměřené teploty lze exportovat do formátu dbf nebo txt pro další zpracování.

PŘÍSLUŠENSTVÍ TEPLOMĚRŮ ZA PŘÍPLATEK
SWR001 rozšířený Windows software pro teploměr – barevný tisk, volby časového a svislého měřítka grafů a další funkce
SW100 CD s volně šířitelným programem pro teploměr – 60,- Kč
LP002 COM adaptér pro komunikaci s osobním počítačem po sériové lince RS232 690,-Kč
LP003 USB adaptér pro komunikaci s osobním počítačem přes USB port 980,-Kč
LP005 LAN adaptér – převodník pro komunikaci s osobním počítačem přes Ethernet, včetně napájecího adaptéru 230Vac/5Vdc, 350mA. Možnost posílání alarmové zprávy o překročení nastavených hodnot pomocí e-mailu nebo trapu. Více informací v manuálu v pdf formátuTeplomer - návod k použití adapteru v pdf
LP004 start/stop magnet 30,-Kč
MD036 samolepicí Dual Lock (průmyslový suchý zip pro snadnou instalaci) 60,-Kč
F9000 držák na stěnu se zámkem proti neoprávněnému odejmutí 350,-Kč
A4203 náhradní Lithiová baterie 3,6V, velikost AA, bez vývodů
K1321 vodotěsná zásuvka pro připojení vnější sondy teploty a binárního signálu loggeru S0841, krytí zásuvky IP67
sondy sondy teploty se senzorem Pt1000 s vodotěsnou zásuvkou K1321 – za označením sondy je znak /E. Doporučujeme např. univerzální hermetickou sondu Pt1000TG8/E pevně spojenou s kabelem. Nutno uvést požadovanou délku přívodního kabelu (1, 2, 5 nebo 10m).
SLU001 kalibrační list z akr. kalibr. laboratoře Meros 690,-Kč

Registrační vlhkoměry – teploměry – data loggery vlhkosti a teploty Vlhkomer - větší foto Teploměr – vlhkoměr S3120 s USB adaptérem a magnetem Teploměry – vlhkoměry jsou určeny k záznamu relativní vlhkosti vzduchu a teploty, případně v kombinaci s napěťovým signálem 0-5V. Záznam je prováděn do energeticky nezávislé elektronické paměti. Údaje lze kdykoli přenést do osobního počítače přes rozhraní USB, RS232, Ethernet nebo GSM modem pro další zpracování.

Hlavní oblasti použití vlhkoměrů – teploměrů:

 • přeprava potravin, léčiv
 • sklady potravin, léčiv, surovin
 • potravinářský a pivovarnický průmysl (HACCP)
 • farmaceutický průmysl
 • transfůzní stanice, lékárny
 • kontrola vytápění, ventilace, chlazení
 • technologické provozy
 • muzea, galerie, archivy, knihovny
 • chov zvířat, pěstování rostlin
 • energetický management budov
 • výzkum a vývoj
 • laboratoře (GLP)

Přednosti vlhkoměrů – teploměrů:

 • snadné justování a kalibrace relativní vlhkosti pomocí dodávaného příslušenství a software
 • kalibrační list od výrobce v ceně
 • rychlý přenos dat do PC (zcela zaplněná paměť 32000 údajů za cca 30s)
 • variabilita připojení k počítači – RS232, USB, Ethernet, GSM modem
 • možnost trvalého připojení k počítači, data lze stahovat i během záznamu
 • velký dvouřádkový displej se speciálními znaky, vypínatelný
 • volitelně lze zobrazovat i minimální a maximální naměřené hodnoty (nulování min/max hodnot z PC nebo magnetem)
 • každému kanálu lze nastavit alarm se 2 mezemi, který je indikován na displeji nebo svítivkou
 • lze zvolit 2 režimy alarmu: průběžný nebo s pamětí (zjištěný alarm je indikován trvale až do vynulování)
 • robustní vodotěsné pouzdro, snadná montáž s možností uzamčení
 • nízký odběr, životnost baterie až 7 let, snadná vyměnitelnost baterie
 • indikace zbývající životnosti baterie
 • měření teploty a relativní vlhkosti lze doplnit o měření dvou uživatelsky kalibrovatelných signálů 0-5V z libovolných snímačů
 • záznamník lze zapínat/vypínat dodaným magnetem nebo z připojeného PC. Automatický start záznamníku lze z PC nastavit na měsíc dopředu (zadáním data a času)
 • lze také nastavit režim, kdy záznam běží pouze, je-li některá z měřených veličin mimo nastavené meze svého alarmu
 • každý záznamník lze označit textem s popisem – maximálně 32 znaků
 • každému kanálu lze přiřadit text s popisem – maximálně 16 znaků
 • ochrana heslem před neoprávněným zásahem do nastavení záznamníku
SPOLEČNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozsah provozních teplot typů R3120, R3121 bez displeje: -30 až +80°C
Rozsah provozních teplot typů S3xxx s displejem: -30 až +70°C
Přesnost měření teploty vnitřním čidlem: ±0.4°C
Přesnost vstupu teploty Pt1000 (bez sond): ±0.2°C od -50 do +100°C ±0.2% z měřené hodnoty od +100 do +260°C ±0.4% z měřené hodnoty od -90 do -50°C
Přesnost měření vlhkosti vzduchu: ±2.5% RV od 5 do 95% při 23°C
Přesnost měření rosného bodu: ±0.5°C od 30 do 95% RV
Rozlišení údaje o teplotě a vlhkosti: 0.1°C, 0.1%RV
Hodiny reálného času: rok, přestupný rok, měsíc, den, hodina, minuta, sekunda
Interval záznamu: nastavitelný od 10s do 24hod (od 1 min do 24hod v nízkopříkonovém režimu)
Obnovení displeje, paměti MIN/MAX a stavu alarmů: každých 10 s (každou minutu v nízkopříkonovém režimu)
Celková kapacita paměti: 32000 hodnot (v necyklickém záznamu)
Volby typu záznamu: necyklický – po zaplnění paměti se záznam zastaví<br/cyklický – po zaplnění se nejstarší hodnoty nahrazují novými
Rozměry bez konektorů: loggery s displejem 93x64x29mm loggery bez displeje 93x64x26mm
Napájení: Lithiová baterie 3,6V, rozměr AA
Typická životnost baterie v nízkopříkonovém režimu – interval měření 1min: 7 let R3120, R3121 6 let S3120, S3121, S3631, S3541
Typická životnost baterie v rychlém režimu – interval měření 10s: 3 roky R3120, R3121 2,5 roku S3120, S3121, S3631, S3541
Životnost baterie v trvalém on-line režimu – interval měření 1min: snížena o 30% vůči výše uvedeným životnostem v rychlém režimu
Životnost baterie v trvalém on-line režimu – interval měření 10s: 1 rok
Krytí: IP67 – chráněno před vlivy dočasného ponoření do vody, senzory vlhkosti jsou umístěny za krytkou s krytím IP30
Záruka: 2 roky
TEPLOMĚRY, VLHKOMĚRY – LOGGERY S DISPLEJEM
Typ vlhkoměru Měřené signály Rozsah měření
S3120teploměr – vlhkoměr včetně rosného bodu s vnitřními čidly T+RH T+RH teplota -30 až +70°C vlhkost 0 až 100% 5.400,-
S3121teploměr – vlhkoměr včetně rosného bodu s externí sondou T+RH na kabelu délky 1 metr. Za příplatek lze dodat s délkou kabelu sondy 2 nebo 4 metry. Průměr sondy je 18mm, délka 75mm. T+RH teplota -30 až +105°C* vlhkost 0 až 100% 6300,-
S3631teploměr – vlhkoměr s vnitřními čidly T+RH. Navíc konektor pro připojení další externí sondy teploty. Možnost zobrazení teploty rosného bodu, teploty externí sondy a rozdílu teploty mezi externí sondou a rosným bodem. Je nutno objednat některou z externích teplotních sond s čidlem Pt1000 se zásuvkou K1321. T+RH +Text vnitřní -30 až +70°C externí -90 až +260°C vlhkost 0 až 100% 6710,-